פרטי הנרשם
פרטי הרישום
* דמי השתתפות סימליים לאדם 20 ₪
סך לתשלום: 20